Maskinentreprenad och Torv
Norrbottens Flis AB och A-Torv AB drivs av Ove Lundgren som har lång erfarenhet av entreprenadbranschen där han haft en mängd olika uppdrag. Idag sker verksamheten mest under sommarhalvåret, då man dels producerar torv på Saltmyran och dels arbetar med upptagning av stubbar runt om i Norr- och Västerbotten.
I början av början av 80-talet ägde Assi Domän Saltmyran och började då med att dika upp och bryta torv på platsen. Numera ägs de 500 hektaren av SCA Norrbränslen. Torven skördas på två sätt, dels som stycketorv och dels som frästorv, och all torv som bryts torkas av sol och vind. Största delen av torven eldas upp i fjärrvärmeverk, en mindre del av stycketorven mals ner till saneringsmedel.

Norrbottens Flis AB startade1985 i Älvsbyn med en bearbetningsanläggning för trädelar. Anläggningen tog hand om okvistade trädstammar som lades i en kvistningstrumma och alla kvistar separerades bort så att bara stocken blev kvar. Kvistarna höggs ner och blev till flis som sedan eldades i värmeverk för att skapa värme och energi. Anläggningen lades ner och flyttades 1995, men Oves hjullastare blev kvar och nu matar den Bioenergis anläggning med spån.

Maskinparken i båda företagen består idag av tre grävmaskiner i olika storlekar, två hjullastare, två pistmaskiner och tolv jordbrukstraktorer. Delar av maskinparken finns till uthyrning både med och utan bemanning.
- Jag kommer att fortsätta arbeta så länge jag har hälsan, berättar Ove Lundgren. Men jag har funderingar att sälja A-torv och ägna mig mer åt min familj och min hobby.Norrbottens Flis AB, A-torv

Bransch:
Maskin

Telefon: 0960-201 57
Fax: 0960-201 57


Email:
o.y.t.l@brinet.nu

Hemsida:
www.norrbottensflis.se

Adress:
Norrbottens Flis AB, A-torv
Storgatan 81
93081 Glommersträsk
5 senaste företagen